Uncategorized

BİRİNCİ SINIF EDİTÖRLÜK

Yazar, ruhundaki-yüreğindeki taşı içinden çıkarıp orta yere koyan kişidir. Ardından kalemiyle yontar bu taşı, şekil verir. Bu süreçte yazarın en büyük destekçisi editördür. Yazarın, yazma sürecindeki savrulmalarının, tutarsızlıklarının, eksik kaldığı yerlerin, gözünden kaçan yazım hatalarının izini editör sürer. Bir kitabın en son halini editörün titiz çalışması verir.

Birinci sınıf editörlük, diyoruz; bunun hemen peşine bir ‘Ama’ eklememiz gerekir (Yayıncılığın birinci ilkesi ‘dürüstlük’tür’). Benzer yayınevlerinin tamamında bu ‘Birinci sınıf editörlük’ ibaresini görmek mümkündür. Karina Yayınevi’nin kitap yayım süreci maksimum 90 gündür. Birinci sınıf editörlük sunduğu iddiasındaki çoğu yayınevi kitabı 20 günde çıkarmayı dahi vadedebilmektedir.

Lafı hiç eğip bükmeden söyleyelim; 20 günde, 30 günde, 40 günde ve hatta 90 günde çıkan her kitapta birinci sınıf editörlük hizmeti sunmak mümkün değildir. Neden? Çünkü her kitap birbirinden farklı sorunlarla gelir editörün önüne. Kiminin kurgusu, anlatımı, teknik bilgilendirmesi, yazım dili, tutarlılığı kusursuzdur; birkaç yazım hatası vardır sadece; editör bunu hızlıca düzeltir. Kiminin hem kurgusunda ciddi anlamda sorun vardır, hem yazım dili çatallıdır, hem de bolca yazım hatası bulunmaktadır. Burada dürüst yayıncı, yazara dönüp, ya süreyi uzatmayı ve kitaba hakkınca çalışmayı önerir ya da yine durumu anlattıktan sonra yazar kitabı kısa sürede isterse, yazım hatalarını ve görülebilir hataları düzelterek kitaba son şeklini verir.

Birinci sınıf editörlükten bizim kastettiğimiz budur. Kitabında gerek kurgu, gerek teknik, gerek yazım anlamında bolca hata olan bir yazar, kitabını olabildiğince kısa sürede teslim almak isterse, orada birinci sınıf editörlük söz konusu olamaz. Orada sunulan hizmet, kitabı yayımlanabilir hale getirmektir.

Karina Yayınevi, alanının uzmanı editörleri aracılığıyla üzerine çalıştığı her kitabı, en az iki kez farklı gözle inceler. Kitabın genel durumu sorunsuzsa çalışmasını hızlıca tamamlar. Şayet kitapta ciddi sorunlar varsa, bunu görmezden gelip, işi yapıp geçiştirme kolaycılığına kaçmaz. Yazarı bu konuda uyarır ve son kararı yazara bırakır; ya süre uzatılıp, kitaba hakkınca çalışılır ya da kitap mevcut sürede okurun dikkatini çekebilecek hatalardan ayıklanır, yazım hataları giderilir ve baskıya gönderilir.

Her kitap dosyası bizim için kutsal bir emeğin yansımasıdır. Yayınevimizce editöryel çalışma süreçleri bu nedenle önce o kutsal emeğe saygının gereği olarak titizlikle ve açıklıkla yürütülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir